about us

 

SUEP.     

Hirokazu Suemitsu + Yoko Suemitsu

■address

<Tokyo atelier>

#301 2-16-3  Todoroki Setagaya-ku

Tokyo 158-0082 JAPAN

TEL +813.6411.6728

FAX +813.5707.6707

e-mail  info@suep.jp


<Fukuoka atelier>

#804 5-23-2 Watanabedori Chuou-ku

Fukuoka-shi Fukuoka 810-0004 JAPAN

TEL  +8192.716.0903

FAX  +8192.716.0903


<Itoshima atelier>

2711-1 Motooka Nishi-ku Fukuoka-shi Fukuoka

819-0385 JAPAN


■History

Establish : 2004

First class registered architect office  SUEP.

2011-

SUEP. Co.,Ltd.

■Principal architect

Hirokazu Suemitsu

Yoko Suemitsu

Representative director

Yoko Suemitsu


■Staff

Yuta Shishido 

Hitoshi Tonoya

Kazuya Miyazaki

Yuki Maruhashi

Tatsuya Sugimoto

Takashi Hirose

Chihiro Ito


■Press

Akie To

Yukie Ohara


■Managing architect

Yoko Suemitsu


■Technical expert

First class architect:3

Hirokazu Suemitsu + Yoko Suemitsu / SUEP.

(C) SUEP. All rights reserved